3965 0598

Oftest stillede spørgsmål om QuickSleeper5

Kan nålen knække?

Ja, hvis håndstykket ikke anvendes i de anbefalede positioner og med støtte under injektionen, kan trykket/vinklen på nålen blive forkert under nålens rotation, hvilket kan få den til at knække. Nålen vil oftest oppe ved forbindelsen mellem nål og plast, så den kan let trækkes ud. I en kompakt knogle anbefales det at trække nålen lidt frem og tilbage, mens nålen roterer, så nålen langsomt kommer længere ned i knoglen. Nålen indføres kun ca. 3/4 af dens længde. Dette giver dig mulighed for let at fjerne en ødelagt nål. Når du køber QuickSleeper5 gennem os, følger et introkursus og et masterclass med, og på introkurset vil vi gennemgå hvordan du anvender QuickSleeper5, således at du får optimal udbytte og kommer godt i gang med den daglige anvendelse af QuickSleeper5.

Kan nålen sidde fast?

Ja, men det sker ikke ofte. Her er et par grunde til at nålen kan sidde fast: 1. Forkert penetrationsvinkel og sted 2. For stort tryk på spidsen

Kan man stikke ind i tanden?

Dette er ikke muligt, da rødderne er for hårde. Nålen anbringes i det spongiøse knoglevæv, og hvis den når det parodontale ligament, så vil patienten straks føle smerter. Så skal rotationen straks afbrydes og nålen trækkes ud. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at patienten og håndstykket er placeret i den rigtige position. Husk altid at konferere med en røntgenoptagelse af det aktuelle område og vurder, hvor det er muligt at anlægge bedøvelsen – i hvilket interproxinal rum og med hvilken vinkel der skal anvendes og hvilken nål der skal vælges. Den gule kanyle bruges ved meget kompakt knogle og den hvide kanyle bruges ved mindre kompakt knogle.

Hvad sker der, hvis der sprøjtes ind i bihulerne?

Intet problem, men anæstesien vil være ineffektiv og patientens oplevelse vil være ubehagelig. Det anbefales at foretage anæstesien fra en anden side igen efter radiologisk kontrol.

Er intraossøs anæstesi med QuickSleeper5 virkelig smertefri?

Ja, måske med undtagelse af meget følsomme patienter. De skal have forklaret grundigt hvad der sker, så de føler sig rolige. Anæstesi i tandkødet bør gives langsomt, for at sikre tilstrækkelig periostal anæstesi.

Hvad skal jeg gøre, hvis patienten oplever smerter under rotation?

Hvis patienten oplever smerter, betyder det, at du er for tæt på parodontalligamentet. I dette tilfælde skal du stoppe og ændre side eller vinkel.

Hvad kan være årsagen til smerter under injektion?

1. For meget tryk på nålen og enheden under rotation. 2. Injektion lavet i nærheden af et inficeret sted. Der skal derefter laves en ny injektion i passende afstand fra det inficerede område.

Kan jeg bruge denne teknik i implantologi?

Ja det kan du. Gingiva bedøves ved intraossøs injektion.

Hvor længe varer den anæstetiske effekt?

Cirka 1 times anæstesi med adrenalin i en koncentration på 1/100.000 og 45-50 minutter til koncentration 1/200.000.

Hvad hvis patienten udvikler takykardi?

Takykardi afhænger i vid udstrækning af patienten. Det er ofte forbundet med stress og er nogle gange forbundet med hurtig anlæggelse af et bedøvelsesmiddel, men er især forbundet med mængden af bedøvelsesmiddel der er givet og adrenalinkoncentrationen. Kan fremkomme efter ca. 30 sekunder efter start af injektion, men skal aftage efter ca. 1-2 minutter. Det vigtigste er at forklare patienten, inden injektionen startes, at der kan forekomme let hjertebanken ved bedøvelsen. Erfaringen viser, at de fleste patienter siger, at symptomerne var meget mildere, end de forventede.

Er der smerter efter denne type anæstesi?

Nej som regel ikke. Der kan være tilfælde af let ømhed i kæben i løbet af dagen.

Hvordan undgår man smerterne i forbindelse med injektionen?

For nogle følsomme patienter kan injektionen være smertefuld, når hastigheden øges under bedøvelsesinjektionen. Du kan vælge "Lo" -tilstand for at reducere hastigheden af injektionen og øge patientkomforten. Det anbefales også at trække nålen ca. 1 mm ud, før du begynder bedøvelsen.

Skræmmer udseendet på sprøjten patienter?

Bestemt ikke, for patienten ligner enheden ethvert andet instrument, og ikke en sprøjte.

Skræmmer lyden fra enheden patienterne?

Det er bedst at fortælle patienten, at der kommer lidt larm inden rotationen starter. Så undgår man også at patienten bliver overrasket og flytter hovedet.

Er det muligt at ramme/beskadige de permanente tænder hos børn?

Nej. Brug en lille DHT-nål (9 mm / 30G- grøn) og anvend røntgenbilledet som guide til at vælge det bedste injektionssted.

Kan intraossøs anæstesi indgives i mere end et område?

Ja, men nålen skal skiftes før hver injektion, hvis der har været mere end én rotation.

Kan den samme nål bruges til mere end en injektion?

Nej. Der skal skiftes nål mellem injektioner, især efter rotation, hvor nålen har været udsat for belastning og derved kan være svækket i stålet.

Hvornår skal jeg skifte nål?

Det anbefales at skifte nål mellem anæstesi på forskellige sider. Hvis knoglen er meget hård, anbefales det at skifte nål og injektionsside efter 10 rotationscykler. Skift selvfølgelig altid nålen, hvis den er blokeret (lang bip lyd, og enheden er i standby-tilstand).

Er der behov for at injicere palatinalt?

Nej, under en enkelt anlagt intraossøs anæstesi vil den omgivende gingiva være effektivt bedøvet, både bukkalt, palatinalt og lingualt.

Kan jeg bruge mine 2,2 ml ampuller til QuickSleeper5?

Nej, 1,8 ml ampuller er de største der kan bruges.

Findes der en kabelfri QuickSleeper5?

Nej